Βιογραφικό Σημείωμα

JohnnyB ProΌνομα: Ιωάννης
Επώνυμο: Βουτυράκης
Ημερ. Γέννησης: 28/06/1985
Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Ηλ. Διεύθυνση: gvoutirakis@gmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 698 698 9486

Βιογραφικό Σημείωμα Βουτυράκης